Likwidacja szkód majątkowych

Relizaujemy zagadnienia związane z obsługą złożonych szkód:

  • Zalaniowych
  • Pożarowych
  • Kradzieżowych
  • Odpowiedzialnosci cywilnej, w tym OC przewoźnika, spedytora
  • Mienie w transporcie
  • Inne

Zakres terytorialny do ustalenia ze wskazaniem na woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Ponadto w naszej ofercie jest kosztorysowanie w oparciu o dostarczone materiały, protokoły, oceny techniczne. Nadto wykonujemy wyceny nieruchomości celem określenia wartości do ich ubezpieczenia, wraz z oceną ryzyka, wg. kryteriów zleceniodawcy.

Ceny za wykonaną usługę staramy się ustalać w zależności od złożoności sprawy najczęściej po dokonanych oględzinach i po oczekiwaniu w zleceniu kontrahenta badź w systemie ryczałtowym po wcześniejszych ustaleniach.


Za oględziny i ogólny zarys sprawy oczekujemy kosztów związanych z dietą i dojazdem i czasem pracy w terenie, natomiast dalszy etap po uzgodnieniu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.